Đăng ký

Xin lưu ý rằng bạn phải đăng ký hai lần, một lần cho các cuộc thi và một lần cho chỗ ở và ăn uống

1. Để đăng ký tham gia các cuộc thi, bạn phải tải xuống tệp bên dưới, điền vào và gửi đến email được chỉ định: competition2022@vietvodao.com

2. Để đăng ký chỗ ở và ăn uống, bạn phải tải file bên dưới, điền đầy đủ thông tin và gửi về email ghi rõ: worldcup2022@vietvodao.com