Qui luật tranh giải kỹ thuật

http://vovinamworldfederation.com

 Giải vô địch thế giới lần thứ 6 – Paris 2022

272-2022-CTI/VN- 06-03-2022

Vs Trần Nguyên Đạo

Chủ tịch Ủy ban kỹ thuật Quốc tế

Qui luật tranh giải kỹ thuật

http://vovinamworldfederation.com 

 1. Tổng quát
 1. Cách chấm điểm

Phương pháp chấm và cho điểm được dựa trên hệ thống từ 1 đến 10 điểm, được chia ra như sau : 

1 : Điểm loại

2 : Cực kém

3 : Quá kém

4 : Kém

5 : Trung bình

6 : Trên trung bình

7 : Bình

8 : Ưu

9 : Tối ưu

10 : Ngoại hạng

 1. Giải Khai Môn Quyền toàn đội 3 người
 • Ba Thí sinh đứng theo hình tam giác, đối diện với giám khảo.
 • Không phân biệt Nam hay Nữ.
 1. Giải Lưỡng Nghi Kiếm Pháp, toàn đội 2 người
 • Hai Thí sinh đứng song song hoặc so le, đối diện với giám khảo.
 • Không phân biệt Nam hay Nữ.
 1. Giải Quyền tự do
 • Giải cá nhân.
 • Không phân biệt Nam hay Nữ.
 • Quyền phải chọn trong các bài quyền sau đây : Khai Môn Quyền, Thập Tự Quyền, Long Hổ Quyền, Lão Mai Quyền, Ngũ Môn Quyền, Tứ Trụ Quyền, Viên Phương Quyền, Việt Võ Đạo Quyền và Ngọc Trản Quyền.
 1. Các giải Quyền và Song Luyện khác
  (Giải N° : 1, 2, 3, 5, 6, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22)
 • Giải cá nhân.
 • Không phân biệt Nam hay Nữ.
 1. Giải Đòn Chân 
 • Giải cá nhân, phái nam
 • Gồm 6 đòn : 4 đòn bắt buộc, trong 21 đòn chân và hai đòn không bắt buộc.
 • Tự do trình bầy.
 • Hai đối tượng tối đa.
 1. Giải Tự Vệ thiếu nhi hoặc Tự Vệ Nữ (Lam đai hoặc Hoàng đai)
 • Tự do trình bầy – 2 phút tối đa.
 • Trình bầy với 2 đối tượng tối đa.
 • Cấm sử dụng đòn chân kẹp cổ
 1. Giải bài tập thiếu nhi
 • Giải cá nhân.
 • Không phân biệt Nam hay Nữ.
 • Xem phụ chú ở dưới.
 1. Giải Thách thức Quốc tế
 • Hai giải khác nhau dành cho phái Nam và Nữ, không phân biệt tuổi tác và đai đẳng.
 • Phải thực hiện trong một thời gian tối thiểu những kỹ thuật đã định.
 1. Phương thức thi tuyển
 1. Trong lúc thi
 • Để tôn trọng sự bình đẳng giữa các Thí sinh, trong lúc chấm thi trong các vòng loại, cấm không được thay đổi giám khảo, ngoại trừ trường hợp đau yếu hoặc do quyết định của Chủ tịch hoặc Giám đốc giải vô địch.
 1. Các vòng loại (trước Bán kết)
 • Các Thí sinh chỉ trình bầy một lần, sau đó giám khảo sẽ chọn lọc 50% các Thí sinh cao điểm nhất để đưa vào vòng sau.
 1. Bán kết
 • Các Thí sinh chỉ trình bầy một lần, sau đó giám khảo sẽ chọn hai Thí sinh cao điểm nhất để đưa vào Chung kết. 
 • Thí sinh hạng ba được trực tiếp xếp hạng và không cần tranh giải.
 1. Chung kết
 • Dành cho hai Thí sinh được vào Chung kết, tranh giải hạng nhất và hạng nhì.
 1. Đồng điểm
 • Trong trườn hợp đồng điểm giữa hai Thí sinh trong trận chung kết, thì sẽ phải tranh giải lại lần thứ hai. Nhưng lần này có có thêm Chủ tịch Hội đồng Giám khảo vào chấm chung với các Giám khảo.
 1. Hủy bỏ một bộ môn
 • Trong một cuộc tranh giải phải có ít nhất 3 thí sinh. Việc hủy bỏ hoặc duy trì một bộ môn sẽ do Chủ tịch Hội đồng giám khảo quyết định.
 1. Quên bài
 • Trong trường hợp quên bài trong lúc đang trình bầy. Các Giám khảo sẽ cho phép Thí sinh trình bầy lại một lần nữa sau khi các Thí sinh khác đã trình bầy xong. Nhưng lần thứ hai này Thí sinh sẽ bị trừ 1 điểm. Trong trường hợp quên bài lần thứ hai, Thí sinh sẽ bị Điểm loại (1 điểm)
 1. Khiếu Nại

Chỉ có Huấn luyện viên của Thí sinh mới có quyền khiếu nại và phải tôn trọng các thủ tục sau đây :

 • Chỉ được khiếu nại sau khi cuộc thi chấm dứt.
 • Các Thí sinh chỉ được quyền khiếu nại đến Huấn luyện viên của mình.
 • Huấn luyện viên phải đến khiếu nại với Ban Giám khảo khiếu nại. Nếu không đồng ý thì có quyền khiếu nại đến võ sư Chủ tịch Hội đồng Khảo thí.
 • Tuyệt đối cấm không được quyền to tiếng khiếu nại trước các khán giả hoặc hoặc cãi vã với Giám khảo.
 • Sau khi khiếu nại, Huấn luyện viên và Thí sinh phải tôn trọng các quyết định của Ban Giám khảo khiếu nại hoặc của Chủ tịch Hội đồng Khảo thí.
 • Trong trường hợp không tôn trọng các qui luật trên, các biện pháp kỷ luật sẽ được áp dụng đối với Thí sinh hoặc toàn Phái đoàn. 
 1. Điểm danh và kêu tên
 • Tất cả các Thí sinh phải trình diện trên sân thi mỗi lần được gọi tên. Ngay cả trường hợp xin bỏ cuộc.
 • Sau 3 lần thông báo, nếu Thí sinh không trình diện thì được xem như bỏ cuộc.

Phụ chú : Cup n° 2

Children’s course/ Parcours Enfant/ Bài tập trẻ em

Children (7- to 10-year-old)Enfants (7 à 10 ans) – Thiếu Nhi (7 đến 10 tuổi)

 1. Nghiêm/Nghiêm Lễ/Lễ
 1. Roulade avant et se relever en Trung Binh Tan

Forward roll and stand up in Trung Binh Tan

Lộn lăn vai tới trước, đứng lên Trung Bình Tấn

 1. Gat Môt (Right/ Droite/ Phải) – Gat Môt (Left/ Gauche/ Trái)
 1. Dam Thang (Right/ Droit/ Phải) – Dam Thang (Left/ Gauche/ Trái)
 1. Lap Tan, puis Quy Tan et Dam Thap droit
  Lap Tan, then Quy Tan, and Dam Thap Right
  Lập Tấn, sau đó Quỳ Tấn và Đấm Thấp Phải
 2. Da Thang (Right/ Droit/ Phải) – Da Thang (Left/ Gauche/ Trái)
 1. Poser en Dinh Tan – Pose in Dinh Tan – Hạ chân xuống Đinh Tấn
 1. Enchainer le Chien Luoc N°1 – Enchain the Chien Luoc N°1 – Tiếp tục Chiến lược một
 1. Avancer Lap Tan et finir le salut Nghiêm / Nghiêm Le / Le

Advance Lap Tan and finish the Nghiêm / Nghiêm Le / Le

Tiến lên Lập Tấn và cuối cùng Nghiêm/ Nghiêm Lễ/ Lễ