Site icon Vovinam Viet-Vo-Dao World Cup 2022

Qui luật tranh giải kỹ thuật

http://vovinamworldfederation.com

 Giải vô địch thế giới lần thứ 6 – Paris 2022

272-2022-CTI/VN- 06-03-2022

Vs Trần Nguyên Đạo

Chủ tịch Ủy ban kỹ thuật Quốc tế

Qui luật tranh giải kỹ thuật

http://vovinamworldfederation.com 

 1. Tổng quát
 1. Cách chấm điểm

Phương pháp chấm và cho điểm được dựa trên hệ thống từ 1 đến 10 điểm, được chia ra như sau : 

1 : Điểm loại

2 : Cực kém

3 : Quá kém

4 : Kém

5 : Trung bình

6 : Trên trung bình

7 : Bình

8 : Ưu

9 : Tối ưu

10 : Ngoại hạng

 1. Giải Khai Môn Quyền toàn đội 3 người
 1. Giải Lưỡng Nghi Kiếm Pháp, toàn đội 2 người
 1. Giải Quyền tự do
 1. Các giải Quyền và Song Luyện khác
  (Giải N° : 1, 2, 3, 5, 6, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22)
 1. Giải Đòn Chân 
 1. Giải Tự Vệ thiếu nhi hoặc Tự Vệ Nữ (Lam đai hoặc Hoàng đai)
 1. Giải bài tập thiếu nhi
 1. Giải Thách thức Quốc tế
 1. Phương thức thi tuyển
 1. Trong lúc thi
 1. Các vòng loại (trước Bán kết)
 1. Bán kết
 1. Chung kết
 1. Đồng điểm
 1. Hủy bỏ một bộ môn
 1. Quên bài
 1. Khiếu Nại

Chỉ có Huấn luyện viên của Thí sinh mới có quyền khiếu nại và phải tôn trọng các thủ tục sau đây :

 1. Điểm danh và kêu tên

Phụ chú : Cup n° 2

Children’s course/ Parcours Enfant/ Bài tập trẻ em

Children (7- to 10-year-old)Enfants (7 à 10 ans) – Thiếu Nhi (7 đến 10 tuổi)

 1. Nghiêm/Nghiêm Lễ/Lễ
 1. Roulade avant et se relever en Trung Binh Tan

Forward roll and stand up in Trung Binh Tan

Lộn lăn vai tới trước, đứng lên Trung Bình Tấn

 1. Gat Môt (Right/ Droite/ Phải) – Gat Môt (Left/ Gauche/ Trái)
 1. Dam Thang (Right/ Droit/ Phải) – Dam Thang (Left/ Gauche/ Trái)
 1. Lap Tan, puis Quy Tan et Dam Thap droit
  Lap Tan, then Quy Tan, and Dam Thap Right
  Lập Tấn, sau đó Quỳ Tấn và Đấm Thấp Phải
 2. Da Thang (Right/ Droit/ Phải) – Da Thang (Left/ Gauche/ Trái)
 1. Poser en Dinh Tan – Pose in Dinh Tan – Hạ chân xuống Đinh Tấn
 1. Enchainer le Chien Luoc N°1 – Enchain the Chien Luoc N°1 – Tiếp tục Chiến lược một
 1. Avancer Lap Tan et finir le salut Nghiêm / Nghiêm Le / Le

Advance Lap Tan and finish the Nghiêm / Nghiêm Le / Le

Tiến lên Lập Tấn và cuối cùng Nghiêm/ Nghiêm Lễ/ Lễ

Exit mobile version