Quy định hành chính

 Giải vô địch Thế giới lần thứ 6 – Paris 2022

271-2022-CTI/VN- 06-03-2022

Vs Trần Nguyên Đạo

Chủ tịch Ủy ban kỹ thuật Quốc tế 

Qui Luật Giải Vô Địch Thế giới lần thứ 6 – Paris 2022

http://vovinamworldfederation.com

 1. Qui luật – Ngôn ngữ chính thức.

Các phái đoàn tham dự phải có bổn phận tôn trọng các Qui luật sinh hoạt và các Qui luật kỹ thuật của Giải vô địch.

Ngôn ngữ chính thức của Giải vô địch là : Anh ngữ, Pháp ngữ và Việt Ngữ.

 1. Ban tổ chức (BTC)

Giải vô địch Thế giới được tổ chức bởi Liên đoàn Vovinam-Việt Võ Đạo Pháp, dưới sự ủy quyền của Tổng liên đoàn Vovinam-Việt Võ Đạo Thế giới và đặt dưới sự chỉ đạo của Ủy ban kỹ thuật Quốc tế. 

Thành phần Ban tổ chức gồm :

TênChức danh
VsNt : NGO Huu Lien NGUYEN Van CuongChủ tọa danh dự
VsNt NGUYEN The Thierry Chủ tịch Tổng Liên đoàn Thế giớiChủ tịch giải vô địch
SCHWEITZER DamienTrưởng Ban tổ chức
SEURIN Thierry et Isabella NGUYENTrưởng Ban đêm chung kết
NIASME LaurentTrưởng Ban tiếp vận đêm chung kết
Mai GUERRIB, Isabella NGUYEN, Kenan TRANBan tiếp tân
SEURIN Thierry et DAYANT FrédéricBan mạng lưới và ghi danh
NGUYEN Dinh Hoang, TRAN Antonella, GALEA GregoryBan chuyển trở
Ban thông tin liên lạc và tài trợ
Ban an ninh
COIC DavidBan tiếp vận
GALEA GregoryBan trang trí
NGUYEN Dinh Hoang, TRAN Antonella, TRAN Nguyen DaoBan khách sạn và ẩm thực
TRAN Antonella, CROZON-CAZIN Serge, HOANG Viet, LAROUBINE Sigrid, GREGORI EmmanuelQuản lý truyền thông, video và nhiếp ảnh
 1. Ban Kỹ Thuật
TênChức danh
VsNt TRAN Nguyen Dao (Fr)Chủ tịch Hội đồng khảo thí
VsNt NGUYEN Tien Hoi (Ger)VsNt NGUYEN The Hung (USA)VsNt VO Trung (USA)Phó Chủ tịch Hội đồng khảo thí
Vs GUERRIB Amar (Fr)Giám đốc các Giải vô địch
Vs HA Kim Khanh (Fr)Vs MIESCH Philippe (Fr)Vs DOUIF Seydina (Sénégal)Ban trình luận án
Vs HA Chi Thanh (Ch)Vs Phi Long (Fr)Vs Nguyen T. Kevin (USA)Ban khiếu nại
Vs Crozon Serge (Fr)Vs Appiah Georges (Ger)Vs Mendez Francisco Javier (Es)Giám đốc các giải đấu tự do Huyền đai
Vs GREGORI Emmanuel (Fr)Vs HOLZWARTH Mark (Ger)Vs NASSOURI Moussa (Burkina-Faso)Giám đốc các giải đấu tự do Lam đai
Vs Bloume Daniel (Fr)Vs PY Michel (Fr)Vs NGUYEN Ba Duong (USA)Vs PHUNG Nguyen (Bel)Giám đốc các giải kỹ thuật Huyền đai
Vs Ha Kim Chung (Fr) Vs TA Jean Pierre (Fr)Vs NGUYEN Van Tam (USA)Giám đốc các giải kỹ thuật Lam đai
Vs TRAN Antonella (Fr)Vs PHAM Thi Cuc (Fr)Vs Mai Guerrib (Fr)Giám đốc các giải kỹ thuật Thiếu nhi
 1. Thành phần tham dự
 1. Tất cả các Liên đoàn quốc gia, các Hiệp hội, các Câu lạc bộ…, thành viên Tổng liên đoàn Vovinam-Việt Võ Đạo Thế giới, hoặc được BTC mời tham dự, đều được quyền tham gia Giải vô địch và không giới hạn nhân số.
 1. BTC chính thức mời tất cả các Chủ tịch Liên đoàn quốc gia, thành viên Tổng Liên đoàn Thế giới, các võ sư từ trình độ Chuẩn Hồng đai trở lên (huyền đai đệ tứ đẳng), thành viên Hội đồng võ sư Vovinam-Việt Võ Đạo Thế giới, hoặc được BTC mời, đều được đài thọ các chi phí khách sạn và ẩm thực trong thời gian sinh hoạt từ 20 đến 23/07-2022.
 1. Ghi danh

Các phái đoàn tham dự phải thành lập một danh sách chích thức, gửi đến BTC trước ngày 15/06/2022 với các chi tiết sau đây :

 • Tên, họ – Ngày sinh – Địa chỉ  – Quốc tịch.
 • Số sổ thông hành (Ngoại trừ các quốc EU).
 • Tư cách tham dự : Lãnh đạo phái đoàn, thí sinh hoặc tham dự viên.
 • Đẳng cấp, loại mắu (groupe sanguin) và các hạng cân (kilogram).
 • Các thí sinh vị thành niên (dưới 18 tuổi) phải có đơn chấp thuận của phụ huynh
 • BTC sẽ trả lời việc chấp nhận hoặc từ chối việc ghi danh chậm nhất vào ngày 01/07/2022.
 • Việc thanh toán chi phí khách sạn, ăn uống, phải được thực hiện trước ngày 31/05/2022 với tài khoản sau đây :
 • Tên tài khoản : Vovinam-Viet Vo Dao
 • SWIFT/BIC: AGRIFRPP887
 • IBAN: FR76 1870 6000 0097 5345 7792 779

BTC có quyền từ chối đăng ký trong trường hợp không thanh toán hoặc thanh toán trễ.

 1. Thành phần lãnh đạo phái đoàn
 1. Mỗi phái đoàn được chia thành 3 thành phần như sau :
  • Một Trưởng phái đoàn : đại diện chính thức của đoàn đối với BTC. 
  • Một Huấn luyện viên : đại diện kỹ thuật chính thức của đoàn đối với Ban giám khảo và BTC.
  • Một Thông dịch viên : nếu phái đoàn không nói tiếng Pháp, Anh hoặc tiếng Việt.
 1. Một lãnh đạo phái đoàn có quyền kiêm nhiệm 2 hoặc 3 chức vụ trên.
 2. Các Huấn luyện viên của đoàn không được quyền tham dự với tính cách : Thí sinh, hoặc Ban giám khảo hoặc Ban trọng tài.
 3. Các thí sinh, không được quyền tham dự trong Ban giám khảo hoặc Ban trọng tài.
 4. Các phái đoàn tham dự đều có tính cách độc lập và phải tự quản lý các hành lý, dụng cụ, của các thí sinh và các tham dự viên của phái đoàn của mình. Trưởng phái đoàn là người có trách nhiệm về tất cả các hành động của các thành viên trong phái đoàn. BTC sẽ không có trách nhiệm trong các trường hợp mất cắp hoặc thất lạc trong bất cứ trường hợp nào.
 1. Võ phục – Phù hiệu – Đẳng cấp
 1. Võ phục chính thức của các thí sinh và Ban giám khảo được ấn định như sau : 
 • Võ phục mầu xanh da trời của Vovinam-Việt Võ Đạo.
 • Phù hiệu chính thức của Vovinam-Việt Võ Đạo trên ngực trái võ phục.
 • Tên của phái đoàn (không bắt buộc) : Được quyền có một sự khác biệt duy nhất là tên của phái đoàn (bằng chữ), và phải được thêu bằng mầu đỏ trên võ phục phía vai phải hoặc sau lưng, theo thí dụ sau đây : “Senegal” , “France”, “Canada”, “Viet Nam” hoặc  “Paris”, “Genève”, “Vancouver”, “Texas”, “Nha Trang”, “Saigon” ….
 • Tên của thí sinh (không bắt buộc) : Được quyền thêu trên ngực phải võ phục và phải tôn trọng các qui luật sau đây : 
 • Trình độ Sơ cấp : Tên mầu Vàng, trên nền Xanh đậm
 • Trình độ Trung cấp : Tên mầu Đỏ trên nền Vàng.
 • Trình độ Cao đẳng : Tên mầu Trắng trên nền Đỏ.
 1. Đai và đẳng cấp : phải tôn trọng :
 • Đai loại nhỏ, thường dùng trong Vovinam-Việt Võ Đạo với các cấp (các gạch trên đai) phải được thêu bên phía trái của đai và không được quyền thêm bất cứ một hình thức nào khác, ngoại trừ danh xưng : “Vovinam-Việt Võ Đạo “
 • Đai trình độ sơ cấp : Đai mầu Xanh đậm với các gạch Vàng.
 • Đai trình độ trung cấp và cao cấp : đai đen quốc tế với các gạch trắng (kể cả các thí sinh chuẩn hồng đai). Ngoại trừ trọng tài và giám khảo được quyền đeo hồng đai tùy theo ý muốn.
 1. Các thí sinh không tôn trọng các điều khoản trên, đều có thể bị loại và cấm không được tham dự.
 1. Trách nhiệm của Ban Kỹ Thuật
 1. Trọng tài và Giám khảo
 • Các Trọng tài và Giám khảo không được kiêm nhiệm chức năng Huấn luyện viên hoặc Thí sinh.
 • Các Trọng tài và Giám khảo được chỉ định bởi Chủ tịch Hội đồng khảo thí và Giám đốc Giải vô địch.
 1. Tiêu Chuẩn chọn lựa Trọng tài và Giám khảo
 • Các Trọng tài và Giám khảo phải có trên 18 tuổi ngày khai mạc Giải vô địch.
 • Các Giám khảo bộ môn song đấu tự do Huyền đai, phải có trình độ tối thiểu là Huyền đai Đệ tứ đẳng Quốc tế (Chuẩn hồng đai).
 • Các Trọng tài phải có trình độ tối thiểu là Huyền đai Đệ tam đẳng Quốc tế.
 1. Trọng tài giờ và Ban y tế
 • Trong suốt thời gian thi đấu, Ban Tổ Chức có nhiệm vụ tổ chức sự hiện diện thường trực của một Bác sĩ hoặc của Ban y tế. Ban này có nhiệm vụ bảo đảm tất cả những đòi hỏi liên quan đến vấn đề sức khoẻ của tất cả các môn sinh tham dự.
 • Trọng tài giờ, Bác sĩ, Ban y tế, thảm, dụng cụ thi đấu, áo giáp…, được bổ nhiệm và đặt dưới trách nhiệm của Trưởng Ban tổ chức.
 1. Nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng Khảo thí
 • Chỉ định các Trọng tài và các Giám khảo cùng với Giám đốc giải vô địch.
 • Kiểm soát và theo dõi các Giám khảo và Trọng tài cùng với sự phụ tá của các Phó Chủ tịch.
 • Bảo đảm và theo dõi tính vô tư hoặc không thiên vị của các Giám khảo.
 • Áp dụng các biện pháp kỷ luật đối với các Thí sinh hoặc các Phái đoàn không tôn trọng Qui Luật.
 • Chứng nhận và ký các bằng cấp và các kết quả giải vô địch.
 1. Nhiệm vụ của Giám đốc Giải vô địch
 • Chỉ định các Trọng tài và các Giám khảo cùng với Chủ tịch Hội đồng Khảo thí
 • Điều hành tổng quát tất cả các giải vô địch.
 • Quyết định và phân sử tất cả các xung đột và bất đồng ý kiến trong giải vô địch hoặc các vấn đề không ghi trong các qui luật.
 1. Bảo hiểm – Trách nhiệm
 1. Bảo hiểm

Tất cả các Thí sinh – kỹ thuật hoặc song đấu tự do – đều phải có bảo hiểm và chứng thư của bác sĩ (có khả năng và sức khoẻ để thi đấu) của quốc gia mình trước khi tham dự. Kiểm tra sức khoẻ phải được đặc biệt lưu ý đến hệ thống mạch máu và tim, các cơ bắp và tình trạng của da thịt.

BTC từ chối mọi trách nhiệm pháp lý đối với việc không thực hiện nhiệm vụ này

 1. Trách Nhiệm


Mỗi phái đoàn tham gia đều phải tự quản lý và chịu trách nhiệm về các trang bị và vật dụng của đoàn của mình. Trưởng đoàn chịu trách nhiệm về mọi hành động của các thành viên trong đoàn. Ban tổ chức không có trách nhiệm trong trường hợp mất vật liệu hoặc vật dụng cá nhân của đoàn.

 1. Kiểm tra dược liệu kích thích

Tinh thần thượng võ là điều quan trọng bậc nhất. Do đó bất kỳ dược liệu kích thích nào, trực tiếp hay gián tiếp, đều nghiêm cấm.


Các biện pháp chống dược liệu kích thích có thể được khám nghiệm bất cứ lúc nào bởi Cơ quan có thẩm quyền của quốc gia Ban tổ chức.


Nếu một thành viên bị khám phá sử dụng dược liệu kích thích, các biện pháp xử phạt kỷ luật nghiêm trọng sẽ được áp dụng.


Các Huấn luyện viên, Ban lãnh đạo của đoàn và tất cả những người đóng góp trực tiếp hay gián tiếp đến việc sử dụng dược liệu kích thích đều phải chịu các chế tài kỷ luật tương tự.

 1. Vệ sinh và an toàn trong các trung tâm và phòng tập


Vũ khí chỉ có thể được sử dụng trong lúc thi hoặc để trong các khu vực đã được chỉ định. Vũ khí và túi thể thao không được để một cách bừa bãi. Trong mọi trường hợp, các tham dự viên phải đảm bảo sự an toàn của người khác và cho chính bản thân của mình.

Ăn uống trong phòng tập thể dục hoặc ở những nơi không được chỉ định đều bị nghiêm cấm. Các rác phải được vất vào các thùng rác đã được đặc biệt tuyển lựa theo từng thành phần khác nhau của rác.

 1. Kỷ luật 

Tuyệt đối cấm tất cả các hình thức : Bàn luận, biểu dương, phản đối… liên quan đến các lãnh vực chính trị, tôn giáo hoặc kỳ thị chủng tộc trong suốt thời gian Giải vô địch.

 1. Trừng phạt

Trong trường hợp không tôn trọng các điều trong qui luật này. BTC có quyền trục xuất một hoặc nhiều thành viên hoặc tất cả phái đoàn và không có quyền khiếu nại.

 1. Quyết định ngoài qui luật

Các trường hợp không qui định trong qui luật này sẽ được BTC quyết định tại chỗ.